www.b2.org.pl

Wykonałem stronę firmową biura inżynierskiego „b2”. Oparta całkowicie o technologię AJAX z animacjami przejścia pomiędzy podstronami opartymi na jQuery, dynamicznym generowaniem adresu bez przeładowywania strony oraz prosty CMS własnego autorstwa.